Spolu - domácí péče

Home

Vítejte na stránkách Spolu - domácí péče!

Jsme sociální firmou, která od roku 2015 poskytuje terénní služby jako například asistenci osobám se zdravotními handicapy, doprovody, nákupy, pomoc v domácnosti a mnoho dalšího.

Firmám i fyzickým osobám nabízíme také pravidelný nebo jednorázový úklid a zahradnické práce.

Na zakázku vytvoříme webové stránky, včetně interaktivních webových aplikací.

Jsme tým složený z osob s omezenou pracovní schopností, lidí znevýhodněných na trhu práce.  Vedle stabilní kvality našich služeb se snažíme o integraci těch, kteří jsou komerční sférou dlouhodobě podceněni, hledáme prostor pro uplatnění jejich kvalifikace i touhy pracovat.

V oblasti domácí péče a sociální práce se řídíme Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Vaše objednávky vyřídíme i do 48 hodin, sedm dní v týdnu. Budeme potěšeni, pokud si vyberete z našeho objednávkového formuláře.

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Objednávka prostřednictvím webového formuláře je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Spolu – domácí péče, zastoupené Karolína Kudláčkovou (tzn. poskytovatel) informuje e-mailem či telefonicky objednavatele o přijetí či nepřijetí objednávky.

Při veškerém nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje uvedené zákazníkem nejen do objednávkového formuláře neposkytuje třetí straně.  Bez jejich uvedení ze strany objednavatele nelze přijmout objednávku.

Pracovník poskytovatele se na požádání prokáže firemním průkazem. Poskytovatel, a tím i jeho pracovníci jsou pojištěni pro případ neúmyslného poškození cizí věci.

Ihned po provedení služby poskytovatel vystaví fakturu/daňový doklad se splatností 10 dnů. A fyzicky či elektronicky ji zašle objednavateli. Částky do 1 000,- Kč je oprávněn převzít pracovník poskytovatele v hotovosti oproti příjmovému dokladu. Uhrazením končí smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem služby.

Smluvní vztah podléhá občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Všechny spory, u nichž se obě strany nebudou schopny dohodnout, bude rozhodovat věcně příslušný soud.

 

Aktuality

Přijmeme osoby se sníženou pracovní schopností na DPČ. Napište nám na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O nás

Spolu - domácí péče vzniklo v roce 2015 jako sociální firma, vlastněná fyzickou osobou (OSVČ). U jeho zrodu stáli lidé, kteří měli profesní či osobní zkušenosti se zdravotními či sociálními handicapy. 

Ideou podniku je komunitní přínos klientům i zaměstnancům. V případě klientů jde zejména o umožnění pobytu v domácím prostředí, navzdory jejich nemocem či postižením, případně pomoc v domácnosti všem těm, kteří jsou vytíženi – ať už péčí o osoby blízké nebo svojí prací.

Pro zaměstnance Spolu zajišťuje také sociální poradenství, pomáhá jim získat praxi a umožnit jim zařazení na trh práce, v neposlední řadě jim nabízí profesní uplatnění navzdory jejich zdravotním omezením či sociálnímu znevýhodnění.

Hlavní činností firmy jsou terénní služby – agentura domácí péče, a úklidové a zahradnické služby.  Snažíme se ovšem maximálně využít potenciál svých pracovníků, a proto nabízí také vytváření a správu webových stránek, doučování a nebráníme se ani dalším zakázkám – vhodným pro osoby s omezenou schopností pracovat či nízkou kvalifikací. Více o náplni a cenách v objednávkovém formuláři.